Wat is een arbeidsovereenkomst

Het is een wederkerige overeenkomst tussen twee partijen waarbij een natuurlijke persoon, de WN, zich ertoe verbindt om tegen een bepaalde bezoldiging onder het gezag van een andere persoon (natuurlijk of rechtspersoon), de werkgever (of diens plaatsvervanger), een bepaalde arbeid te verrichten.

De overeenkomst:

• Vrijwillig aangegane overeenkomst
• Een wil om verbonden te zijn door een AO
• Moet in principe niet schriftelijk zijn, zodra arbeid wordt verricht onder gezag van een andere persoon tegen betaling = sprake van AO die dan voltijds en voor onbepaalde duur zal afgesloten zijn.

Presteren van arbeid:

• = voorwerp van de overeenkomst
• Middelenverbintenis en geen resultatenverbintenis + WN moet werk zorgvuldig en nauwkeurig uitvoeren.
• WN moet zelf arbeid verrichten
• Moet worden verricht op de wijze, plaats en volgens de overeengekomen arbeidsduur
• WG moet nodige materiaal ter beschikking stellen
• Verbod van eenzijdige wijziging van de overeengekomen arbeid .

Loon en loonverbintenis:

• Zonder overeengekomen loonverbintenis van de WG: GEEN AO.
• WG is schuldenaar.
• Het loon is de beoogde tegenprestatie van de beroepsarbeid.

Gezag

• Essentiële kenmerk = band van ondergeschiktheid.
• Echtelijke of familiale band = geen beletsel voor zover er gezag uitgeoefend wordt.
• AD is van dwingend recht: partijen kunnen niet zelf beslissen.
• Bewijslast: degene die beroept op AD.
• Opm: – Indien deze band niet bestaat: aannemingsovereenkomst (zelfstandige), een lastgeving of vennootschap.
             – Indien gezag via derden: arbeidsreglement moet rechten en plichten van toezichthoudend personeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *