Vormen van werkloosheid

Vrijwillige werkloosheid
De werkloze kijkt niet uit naar werk. Hij voelt zich tevreden met hetgeen hij krijgt aan werkloosheidsuitkering.

Seizoenwerkloosheid
Werkloosheid gebonden aan verschillende periodes: de vakantie, het einde van het schooljaar, bij het opmaken van een inventaris, gevolgen van seizoenarbeid …

Frictiewerkloosheid
Bij het veranderen van werk – vrijwillig of gedwongen – vindt hij (zij) niet onmiddellijk ander werk. Dit aantal maakt slechts•2% van het werkloosheidscijfer uit.

Verborgen werkloosheid

 • Mensen die geen recht meer hebben op uitkering, maar die toch blijven zoeken naar werk.
 • Deeltijdse arbeid zonder volledige vergoeding tot zij eenfull-time job vinden.
 • Stagiairs, BTK, DAC, GEKO …
 • Mensen die uitgesloten zijn van de werkloosheidsuitkering.

Conjuncturele werkloosheid
Er is een dalende vraag naar bepaalde goederen

Structurele werkloosheid
Mensen worden werkloos voor een betrekkelijke lange termijn omdat bepaalde bedrijfstakken getroffen zijn door de negatieve economische evolutie.

Oorzaken van structurele werkloosheid
Onze tijd noemt men “de derde technologische revolutie”. Hij heeft een grondige wijziging meegebracht in het arbeids- en productieproces:

 • Nieuwe energiebronnen werden ontdekt, o.a. kernenergie
 • Nieuwe productieprocedés werden ingevoerd
 • Nieuwe middelen van informatieoverdracht: chips, computers, fotokopie …
 • Zeer snelle communicatiemiddelen: telefax, mobilofoon …

Klassieke factoren van werkloosheid

 • De machines vervangen de mens
 • Overproductie ontstaat er wanneer de afzet de productie niet kan volgen.
 • Concurrentie van de industrielanden onderling. Men trekt weg naar de lage-Ioonlanden.
 • Door de hogere productiviteit is er vraag naar hogere lonen, en de zwakke ondernemingen vallen weg, alsook de werknemers met een lage scholingsgraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *