Verplichte verzekeringen voor zelfstandigen

Al verschillende verzekeringen (vb. verzekering tegen arbeidsongevallen, ziekteverzekering, schuldsaldoverzekering, bij een hypothecaire lening, werking R.S.Z., …) werden hier op deze website informatief toegelicht

Buiten deze verzekeringen zijn er ook nog en zelfs verplicht voor een zelfstandige andere verzekeringen.

Voorbeelden:

Verzekering gewaarborgd inkomen (niet verplicht)
Deze verzekering kan nuttig zijn bij zelfstandigen. Indien je als zelfstandige je activiteiten niet verder kunt zetten door een langdurige ziekte of ongeval, ontvang je de eerste 3 maanden geen vergoeding van het ziekenfonds. Het is slechts vanaf de 4de maand arbeidsongeschiktheid dat je een geringe uitkering ontvangt. Door het afsluiten van deze verzekering krijg je recht op een gewaarborgd inkomen voor een bepaalde periode.

Burgerlijke aansprakelijkheid (verplicht)
De zelfstandige moet een verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten. De lichamelijke schade, toegebracht aan een klant ontstaan door een fout of onvoorzichtigheid van de uitbater zelf of door een personeelslid, valt onder zijn verantwoordelijkheid.

Vandaar dat het logisch is dat de uitbater zich voor alle mogelijke risico’s waaraan een klant blootgesteld is, moet indekken.

Buiten de meest voorkomende ongevallen (bv beschadigde kledij, brandwonden, …) blijkt uit de wet dat ook lichamelijke schade voortkomend uit brand en ontploffing moeten verzekerd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *