Tips en weetjes van hoe om te gaan met gevaarlijke producten op het werk

Tips en weetjes van hoe om te gaan met gevaarlijke producten op het werk.

 • Producten me gevaarlijke eigenschappen, worden steeds achter slot en zo laag mogelijk bij de grond bewaard.
 • De opslag gebeurt in een metalen kast in een goed geventileerde ruimte.
 • In de opslagruimte en in de directe omgeving van de producten bevinden zich geen ontstekingsbronnen.
 • De MSDS-fiches (Material Safety Data Sheet) van de verschillende producten zijn op de werkvloer aanwezig, evenals een inventaris van de aanwezige producten.
 • Op deur van de kast waarin de producten worden opgeslagen, zijn de nodige gevarensymbolen aangebracht.
 • Gevaarlijke producten met verschillende eigenschappen (bv. een sterk oxiderende stof en een sterk reducerende stof) worden niet gezamenlijk opgeslagen (d.i. in eenzelfde compartiment ).
 • De recipiënten en verpakkingen van de producten zijn lekvrij en dragen een etiket dat volgende vermeldingen bevat: de naam van de stof, de gevaren met de bijpassende symbolen, de risico’s verbonden aan blootstelling aan het product, de veiligheidsvoorschriften en de naam en adres van de fabrikant of verdeler.
 • De voorraad gevaarlijke producten op de werkvloer wordt steeds zo laag mogelijk gehouden.
 • De recipiënten waarin de producten bewaard worden zijn zo klein mogelijk (bv. 300 cc).
 • Stoffen die vervallen zijn of niet meer worden gebruikt, worden regelmatig afgevoerd.
 • Op de werkvloer wordt maximaal 120 liter gas per compartiment bewaard. De flessen zijn vastgemaakt zodat ze niet kunnen omvallen. Vloeibare stikstof wordt steeds in een apart lokaal opgeslagen, voorzien van zuurstofmeting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *