Voordelen van vacuumkoken

Gastronomie en kwaliteit

 • behouden van smaakeigenschappen
 • natuurlijke smaak en concentratie van aroma’s
 • behouden van de vitaminegehaltes
 • vermindering vetstoffengebruik
 • kwaliteitstoename bij sommige bereidingen, zoals konijn,gebraad en stoofpot.
 • malser en sappiger vlees

Hygiëne en versheid

 • dankzij verpakking bescherming tegen externe bevuiling
 • beheersing van de microben door positieve koude tussen 0 en 3°C, en door naleving hygiëneregels
 • op peil houden van de organoleptische kwaliteit

Economische voordelen

 • Economisch gebruik van grondstoffen
  – geen verlies door uitdamping
  – noch verlies door uitdroging bij het koelen,
  – verhoging van het rendement
 • Besparing van energie en van materieel
  – verminderd gebruik van de kookbatterij
  – gelijktijdig koken van verscheidenheid van producten
  – vermindering van de poetstaken
 • Besparing in werkkrachten
  – door een vlottere planning van het werk
  – geen overuren of extra personeel voorzien.

Soepele exploitatie

 • Vereenvoudiging van de voorraden met verbetering van aankoop en stockbeheer. Beheersing van de kostprijs
 • Beter productiemanagement. De werktaken zijn gepland en de piekmomenten worden afgevlakt, mogelijkheid de kaart uit te breiden.
 • Beter personeelsmanagement: werkuren, werkvoorwaarden, rustpauzes, vrije dagen beter geregeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *