De behandelingen van melk

Melk als dusdanig kan niet bewaard worden. Het is immers, gezien de samenstelling, een uitstekend groeimilieu voor micro-organismen. Om melk langer houdbaar te maken, wordt deze onderworpen aan een thermisch proces waardoor de microflora geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd.

De graad van vernietiging hangt af van de temperatuur en de duur van de warmtebehandeling. Naargelang het ondergane thermisch proces kan men consumptiemelk indelen in:

– gepasteuriseerde melk
– ultra-hoog verhitte (UHT) of stromend gesteriliseerde melk
– in fles of tweetraps gesteriliseerde melk

Pasteurisatie

De pasteurisatie is een mild verhittingsproces dat tot doel heeft mogelijke gezondheidsrisico’s ten gevolge van de aanwezigheid van pathogene microben te voorkomen, met minimale organoleptische, chemische en fysische productwijzigingen. Dergelijke temperatuurbehandeling brengt eveneens een verlenging van de houdbaarheid mee, vermits ook de bederfflora in grote mate wordt gereduceerd, alhoewel niet volledig.

Hoge temperatuurspasteurisatie is een stromende verhitting gedurende 15-20 seconden bij 72-76°C.

Sterilisatie

Een sterilisatieproces is een thermisch proces waarbij de melk boven de 100°C wordt verhit en heeft tot doel een lang houdbaar product te bekomen dat:
– microbiologisch stabiel blijft
– chemisch stabiel blijft en zo weinig mogelijk veranderingen heeft ondergaan
– biochemisch stabiel blijft

Thans worden in hoofdzaak 2 soorten houdbare consumptiemelk gecommercialiseerd:

– ultra-hoog verhitte of UHT melk
– tweetraps of in fles gesteriliseerde melk

UHT-proces

Het UHT-proces is een continu proces waarbij de melk stromend verhit wordt bij een temperatuur tussen 135 en 150°C gedurende 2 tot 5 seconden. Vervolgens wordt de melk aseptisch of kiemvrij verpakt.

Tweetraps- of in fles sterilisatie

Een tweetraps of ook genoemd in fles sterilisatie is een discontinu proces. In een eerste fase wordt de melk stromend voorgesteriliseerd bij een temperatuur tussen 130 en 140°C gedurende enkele seconden. Dit geschiedt meestal in een warmtewisselaar (indirect procedé). Na koeling wordt afgevuld in flessen (glas of polyetheen) en vervolgens in een tweede fase nagesteriliseerd in de fles bij 110-120°C gedurende 10 tot 20 minuten. De nasterilisatie geschiedt in torensterilisatoren onder een lichte overdruk.

De eerste verhittingsfase heeft tot doel de melkbacteriën te vernietigen en meer bepaald de thermosresistente sporen; de tweede verhitting beoogt het doden van de bacteriën die bij het afvullen en sluiten in de melk terecht gekomen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *