Statusbalk

Onderaan het scherm heb je de statusbalk. Hier kun je precies nagaan waar je je bevindt in het document en welke bijzondere toetsenbordfuncties actief zijn. Je kunt via de balk opdrachten weergeven. Gaande van links naar rechts: Pg: Is handig…