Kopen en verkopen

De verkoper moet bij iedere levering van goederen en/of diensten een factuur afleveren, uiterlijk op de 5de werkdag van de maand volgend op de levering. Zo kunnen verschillende gespreide leveringen gegroepeerd worden gefactureerd. Aan particulieren moet in principe geen factuur…