28 juni

28 juni 1907: Het grootste schip ter wereld, de ‘Lusitania’, die 243,20 meter lang is, wordt in de scheepswerven van Clydebank te water gelaten en begint aan zijn eerste reis naar Amerika. 28 juni 1913: Een aanval van het Bulgaarse…

27 juni

27 juni (14 juni) 1905: In de haven van Sebastopol breekt muiterij uit aan boord van het slagschip ‘Potemkin’. De matrozen doden hun officieren, hijsen de rode vlag en zetten koers naar Odessa. 27 juni 1947: 38,8°C staat op de…

26 juni

26 juni 1945: De Conferentie van San Francisco, die op 25 april was begonnen, eindigt met de ondertekening van het Handvest van de Verenigde Naties. 26 juni 1917: De eerste Amerikaanse troepen onder aanvoering van generaal John Pershing ontschepen in…

25 juni

25 juni 1950: Noord-Koreaanse troepen overschrijden de 38ste breedtegraad en vallen Zuid-Korea binnen. De oorlog in Korea is uitgebroken. 25 juni 1948: De sovjetgouverneur van Berlijn legt alle transport naar de stad stil. De Westerse mogendheden beantwoorden de blokkade met…

24 juni

24 juni 1947: Voor het eerst wordt melding gemaakt van een UFO. In de staat Washington, Amerika, zouden 9 ronde vliegende objecten in de lucht zijn waargenomen. 24 juni 1910: Japanse troepen vallen Korea binnen. 24 juni 1983: Voor het…