Financiële resultaten

Financiële resultaten zijn vermeerderingen of verminderingen van het eigen vermogen die veroorzaakt worden door de intresten van kapitalen. Dit zijn b.v.: – betaalde intrest op een lening – kosten bij het verdisconteren van wissel- of orderbrieven – opbrengsten van tegen…