De balans

Ten einde een duidelijk overzicht van de zaak te hebben, zal de handelaar, minstens eenmaal per jaar, een staat opmaken van het actief en het passief, balans geheten. De balans is dan ook een samenvattende en overzichtelijke staat van alle…