Statusbalk

Onderaan het scherm heb je de statusbalk. Hier kun je precies nagaan waar je je bevindt in het document en welke bijzondere toetsenbordfuncties actief zijn. Je kunt via de balk opdrachten weergeven.

Gaande van links naar rechts:
Pg: Is handig om te weten hoe groot het document is indien je met een ander paginanummering begint
Se: Het nummer van de sectie wordt weergegeven waarin de cursor staat.
6/22: Dit is uiteraard een voorbeeld. Het eerste getal geeft weer op welke bladzijde de cursor zich bevindt, het tweede getal geeft de grootte van het document aan. NI: Het document bevat 22 bladzijden en momenteel bevindt de cursor zich op de 6de bladzijde.
Op: Geeft de afstand van de bovenkant van het blad tot de plaats waar de cursor zich bevindt.
Rg n: De n wordt uiteraard voorgesteld door een getal en geeft aan op de hoeveelste regel de cursor staat.
Ka n: De n geeft een getal weer. Hier wordt het aantal tekens weergegeven van de linkermarge van het blad.
n: De n geeft de tijd weer volgens de systeemklok van de computer.
De vijf vakjes volledig rechts vertellen je iets over speciale functies. Je kunt deze in- of uitschakelen. Zijn deze echter grijs dan kun je ze niet activeren. Zijn deze zwart, dan is de desbetreffende functie actief:
OPN: Er wordt een macro opgenomen.
MRK: De functie Revisies tijdens markeren is actief
UIT: De functie uitbreiden is actief.
OVR: De functie Overschrijven is actief.
WPH: WordPerfect-Help is actief. Je kan op elk moment om hulp vragen.
Om deze functies te activeren of te deactiveren, hoef je enkel in het betreffende vakje te klikken.
Verder wordt in de statusbalk informatie gegeven op het moment dat je een opdracht kiest.

Opmerking:
Verder kan je ook gebruik maken van snelmenu’s. Dit zijn contextgevoelige menu’s die betrekking hebben op een geselecteerde stukje tekst of op een bepaalde plaats waar de cursor staat: Bijv. tabel, figuur, veel voorkomende opdrachten in tekstgedeelte.

Je gaat als volgt tewerk:

  • je selecteert een stukje tekst of plaatst de cursor op een bepaalde plaats in het tekstgedeelde
  • je klikt vervolgens op de rechter muisknop
  • het snelmenu wordt geopend en je kunt gebruik maken van verschillende opdrachten
    Indien de opdracht die je zoekt er niet tussen zit kun je het snelmenu afsluiten door te drukken op Esc of 1 maal klikken met de linker muisknop.

Op de volgende pagina’s worden de verschillende elementen die op het werkscherm te zien overlopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *