Hoofdletters in Word

Als de hele tekst in hoofdletters moet staan, wordt de Shift – Lock – toets gebruikt. Moet slechts het eerste teken van het woord in hoofdletters, dan wordt gebruik gemaakt van de Shift-toets in combinatie met de betrokken lettertoets. Wil je achteraf een hele zin in hoofdletters of kleine letters plaatsen, dan ga je als volgt tewerk:

  • je selecteert het woord of zin
  • je klikt op Opmaak- Hoofdlettergebruik
  • je krijgt een dialoogvenster “Hoofdlettergebruik”

Als in een zin: Het eerste teken van een rij woorden wordt in een hoofdletter gezet, de rest staat in kleine letters.
kleine letters: Alles in kleine letters
HOOFDLETTERS: Alles in hoofdletters
Alles beginhoofdletters: Het eerste teken van elk woord wordt een hoofdletter, de rest wordt in kleine letters weergegeven.
Hoofdletters in – en uitschakelen: Van hoofdletters worden kleine letters gemaakt en omgekeerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *