Wat is brand?

Een brand is vaak een zeer complex verschijnsel. De evolutie ervan wordt beïnvloed door meerdere factoren : de brandeigenschappen van het materiaal, de aard en de grootte van de ontstekingsbron, luchttoevoer, brandlast, de afmetingen, vorm en constructie van het lokaal of het gebouw, de tijd die verloopt tussen het ontstaan van de brand en het blussen …

Sommige branden evolueren zeer snel (uitslaande branden), andere zeer traag (smeulend vuur). In het algemeen kan men deze evolutie voorstellen door een tijd/temperatuur diagram waarbij als voornaamste fasen : ontwikkeling en actieve verbranding.

In de ontwikkelingsfase van de brand is er rook noch vlam. De omgevingstemperatuur blijft ongewijzigd. Er komen alleen verbrandingsgassen vrij. De actieve verbrandingsfase kenmerkt zich door een sneeuwbaleffect waarbij we achtereenvolgens kunnen waarnemen

• rook
• vlammen
• plotse temperatuurstijging
• bereiken van zeer hoge temperatuur

Het is duidelijk dat om een brand snel en doeltreffend te bestrijden men zo vlug mogelijk moet kunnen ingrijpen, dus zo vlug mogelijk brand(gevaar) detecteren.

In een volgend artikel gaan we in op de soorten detectoren.

Lees meer artikelen over Huis en tuin.

Relevante artikelen

Geen reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Wees de eerste!

Laat een reactie achter...

Wil je reageren op dit artikel laat dan iets achter in het formulier hieronder: