Opeenvolgende fasen bij een brand

Ontwikkeling en actieve verbranding

  • Ontwikkeling
    In het begin is er rook noch vlam. Er komen wel verbrandingsgassen uit de vaste of vloeibare stoffen vrij.
  • Actieve verbranding
    Vervolgens is er rookvorming, vlamverschijnsel, plotse temperatuurstijging en het bereiken van zeer hoge temperatuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *