Kopen op plan of openbare verkoop

Kopen op plan

Soms laat de eigenaar van een bouwgrond één of meerdere woningen optrekken en stelt deze al te koop voor of zodra de werken aanvangen. Omdat het hier om een koop gaat van een huis, magazijn, appartement, enz. dat nog gebouwd moet worden, is het best eerst raad te vragen aan een notaris of je bank.

Openbare verkoping

Onroerende goederen kunnen ofwel uit de hand ofwel openbaar worden verkocht.

Bij een verkoping uit de hand komt een akkoord tot stand tussen verkoper en koper voor een wel bepaalde prijs en aan de voorwaarden onderling overeengekomen.

Bij een openbare veiling echter wordt een onroerende goed te koop aangeboden aan de voorwaarden vooraf vastgelegd door de verkoper en de notaris.

De veiling wordt aangekondigd door aanplakbrieven en publiciteit in de pers. Gewoonlijk geeft deze publiciteit weer wat wordt verkocht, de indeling van de gebouwen, de oppervlakte, waar en wanneer wordt verkocht, door welke notaris, mogelijkheid van bezichtiging, enz.

Deze verkopingen gebeuren steeds in het openbaar (verkoopzaal, café of vrederechter).

Een kandidaat-koper kan bij de notaris inlichtingen inwinnen betreffende de voorwaarden van de verkoping. Al deze voorwaarden worden ook voorgelezen bij de aanvang van de veiling.

Een onderscheid dient gemaakt tussen een vrijwillige en gerechtelijke openbare verkoping.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *