Zindelijkheidstraining: tips om het proces te bevorderen

• Hou de sfeer rond de zindelijkheidstraining plezierig en speels.
• Geef uw opdrachten duidelijk, kort en in voor uw kind begrijpelijke woorden.
• Als uw kind zover is dat het op een potje kan, prijs het om zijn prestatie. In de eerste periode zal het zeker trots laten zien wat het gemaakt heeft. Laat het kind samen met u of zelf het potje omspoelen of het hoopje doortrekken.

Meer tips
• Prijs uw kind telkens als het erin slaagt te doen wat van hem wordt verlangd. Probeer niet te reageren wanneer het er niet in slaagt. Het belonen van elk succes zal herhalingen van dit succes stimuleren. Naarmate het zindelijkheidsproces verder in de gewenste richting evolueert, zal de beloning stilaan verminderen. Belonen kan in de vorm van woorden, kleine tastbare dingen of een aai.
• Probeer tijdens het Zindelijk worden de luier weg te laten. Een luier dient immers om te worden nat- of vuilgemaakt.
• Begin daarom het liefst in de zomerperiode met de zindelijkheidstraining. Het kind kan dan zonder bezwaar in een klein broekje of met blote billetjes buiten lopen. Het kan in de zomer ook ‘s nachts een tijdje nat liggen zonder kou te vatten.
• Berg het potje gedurende enkele weken weg als uw kind er bang van is. Probeer het later voorzichtig opnieuw. Dwingen heeft geen enkele zin.
• Noem een natte of vuile luier nooit vies. Het kind begrijpt deze reactie helemaal niet. Het voldoet immers aan een normale behoefte zolang het niet rijp is om regelmatig op een potje te gaan.
• Stel het op een potje gaan niet voor als een straf.
• Zeg niet dat het kind stout is wanneer het toch zijn broek of bed vuilmaakt. Het kind voelt vaak pas dat het moet plassen op het ogenblik dat zijn sluitspieren al loslaten. Als op dat ogenblik het kind in zijn spel is verdiept of als het potje niet binnen zijn bereik staat, is het vlug te laat.
• Spreek niet voortdurend met anderen over het nog niet zindelijk zijn van uw kind terwijl het kind zelf erbij is.
• Laat in het begin een kind niet helemaal alleen op het potje in de wc-ruimte zitten. Dit kleine hokje schrikt hem misschien nog af. Dit kan uiteraard worden voorkomen door het kind al vroeger met het toilet vertrouwd te maken.
• Begin niet met zindelijkheidstraining vlak voor er in het leven van uw kind iets belangrijks gaat gebeuren: bv. de eerste schooldag, de geboorte van een broertje of zusje, een verhuizing enz. Deze gebeurtenissen maken op het kind een zodanige indruk dat het zindelijk worden een grote kans maakt om te mislukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *