Wat is radioactiviteit?

Radioactiviteit is een natuurlijk eigenschap van een beperkt aantal stoffen. Deze eigenschap houdt in dat deze stoffen stralingen gaan uitzenden en het zijn deze stralingen die kunnen waargenomen worden.

In deze bijdrage zal kort uiteengezet worden hoe dit komt, hoe deze straling eruit ziet en hoe dit kan gemeten worden.

Er zijn drie soorten straling : gamma- , beta- en alfa-stralen en elke radioactieve stof gaat gepaard met een specifieke straling: aan de hand van de straling kan men bepalen over welke stof het gaat. De straling ontstaat doordat de radioactieve instabiele stof overgaat naar een stabiele nietradioactieve vorm.

De gamma stralen
De gamma stralen zijn energetische stralen, d.w.z. dat er geen materie bij te pas komt. Het is een beetje te vergelijken met zonnestralen waarvan we het effect voelen maar dat geen materie bevat. Deze stralen zijn erg doordringend en kunnen potentieel veel schade aanrichten bij de mens.

De beta stralen
De beta-stralen bestaan uit hun electronen die rond de kern draaien. Het zijn de lichtste deeltjes uit een atoom en hun doordringingsvermogen is veel minder dat voor gamma-stralen. Deze stralen worden tegengehouden door een kleine hindernis en zijn dus minder schadelijk.

De alfa stralen
De alfa-stralen tenslotte bestaan eveneens uit materie maar dan wel uit relatief zware deeltjes afkomstig uit de kern van het atoom. Het doordringingsvermogen van dit soort straling is klein zodat ze relatief ongevaarlijk is voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *