Soorten suikerziekte

Er zijn verschillende soorten diabetes, naargelang oorzaak en verloop, maar alle vormen hebben gemeen dat het suikergehalte in het bloed regelmatig te hoog is en dat het transport van suiker vanuit het bloed naar de lichaamscellen ontregeld is.

De 2 belangrijkste en meest voorkomende vormen zijn:

Type 1 diabetes (ongeveer 10% van de totale diabetesgroep)
Type 2 diabetes ( ongeveer 90% van de totale diabetesgroep)

Type 1 diabetes

Type 1 diabetes ontstaat omdat de bètacellen minder of niet meer werken en er dus onvoldoende productie is van insuline .Hierdoor is er te weinig insuline aanwezig ter hoogte van de celwanden om de suiker in de cellen te laten.

Het is een ziekte die meestal ontstaat bij kinderen of jonge volwassenen, vermoedelijk door samenspel van 3 factoren:

Erfelijke predispositie ( niet de aandoening, maar wel de voorbeschikking wordt overgeërfd )

Type 1 is een auto-immuun ziekte ( men treft antilichamen aan die gericht zijn tegen de eigen bètacellen)

Omgevingsfactoren die mogelijk de antilichaamvorming bevorderen (virale infecties? bacteriën? toxische stoffen?)

Opmerkelijk is dat de ziekte zich meestal brutaal manifesteert, over een korte tijdspanne met zeer uitgesproken verschijnselen. Belangrijke indicatoren zijn:

 • Veel plassen (polyurie)
 • Droge mond en uitgesproken dorstgevoel
 • Vermageren ondanks goede eetlust
 • Vermoeidheid, sufheid
 • Grotere vatbaarheid voor infecties

De behandeling is 3-ledig:

 • Insulinetherapie
 • Een goed evenwichtig diabetesdieet
 • Beweging

Educatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Type 2 diabetes

Deze vorm van diabetes ontstaat door een combinatie van verminderde werking van insuline (insulineresistentie) en een vertraagde of verminderde insulineproductie. Daardoor komt het lichaam insuline tekort om suiker goed te kunnen opnemen en verwerken.

Aanvankelijk hebben mensen met type 2 diabetes weinig of geen verschijnselen. Daardoor hebben zij de ziekte soms al jaren vooraleer ze, meestal toevallig, wordt ontdekt. In de eindfase zijn de verschijnselen vrijwel dezelfde als bij type 1 diabetes. De factor erfelijkheid is hier heel wat belangrijker.

Er is ook een duidelijk verband tussen zwaarlijvigheid en insulineresistentie. Doordat we steeds zwaarder wegen van en onze veranderde levensstijl, vooral een tekort aan lichaamsbeweging, zien we de laatste jaren steeds vaker type 2 diabetes ontstaan op jongere leeftijd, zelfs al bij adolescenten.

De behandeling bestaat uit:

 • Evenwichtige voeding en een ideaal gewicht nastreven en behouden
 • Lichaamsbeweging
 • Orale medicatie
 • Insuline

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *