Encopresis

Men spreekt van “encopresis” wanneer kinderen zich na de leeftijd van 4 jaar regelmatig ontlasten in hun broekje of op een andere plaats dan het potje of de wc.

Er zijn kinderen die nooit darm controle hadden voordien. Men noemt dit primaire encopresis. Er zijn kinderen die gedurende minstens 6 maanden darm controle hadden en opnieuw in hun broekje gaan doen. Men noemt dit secundaire encopresis.

Bij kinderen met encopresis ontbreekt vaak de gewaarwording van een volle darm, zijn de darmsamentrekkingen onvoldoende en/of heeft er een voortschrijdende verstopping plaats, waardoor het onderste gedeelte van de darm vol stoelgang raakt en zich uitzet, met het gevolg dat het kind op bepaalde momenten het teveel aan stoelgang verliest zonder dat het dit kan tegenhouden.

Het normaliseren van deze functie van de darm vraagt veel inspanning en geduld van het kind, de ouders en de hulpverlener, omdat de darm maar’ zeer traag zijn normale elasticiteit en functie terugkrijgt. Deze inspanningen en dit geduld, ondersteund door wederzijds vertrouwen en begrip, worden na verloop van tijd echter ruimschoots beloond.

Elk geval van encopresis moet individueel worden bekeken. Alle beïnvloedende factoren, zowel lichamelijke als psychische en sociale, moeten tegen elkaar worden afgewogen om de behandeling te starten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *