De vlakken van Hodge

Om tijdens de baring te weten hoe diep het kinderhoofd in het bekken is ingedaald heeft men van boven naar beneden 4 vlakken doorheen het bekken beschreven die alle evenwijdig zijn aan het vlak van de bekkeningang.

  • Hodge 1: komt overeen met het vlak van de bekkeningang. Wanneer bij de baring de grootste doortredende diameter van het kinderhoofd door dit vlak gepasseerd is, zegt men dat het kinder¬hoofd ingedaald is.
  • Hodge 2: evenwijdig aan Hodge 1 maar door de onderrand van de schaamvoeg.
  • Hodge 3: evenwijdig aan de voorgaande, door de spinae ischiadicae.
  • Hodge 4: evenwijdig aan de voorgaande, door de punt van het os sacrum of os coccygis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *