Botmetastasen CT

De botscan is het onderzoek bij uitstek voor het opsporen van botmetastasen. De redenen zijn dat de botscan in een zeer vroegtijdig stadium positief wordt (soms jaren voor de RX) en dat er een beeld verkregen wordt van het volledige skelet.

De letsels kunnen solitair, multipel of zeer uitgebreid (“superscan”) zijn. Bij een solitair letsel is het steeds aangewezen een gerichte RX-opname te verrichten om benigne pathologie uit te sluiten. Zo bijvoorbeeld zal een indeukingsfractuur van een osteoporotische wervel scintigrafisch hetzelfde beeld geven als een solitaire wervelmetastase.

Zuiver osteolytische metastasen zijn op de botscan niet zichtbaar. Dit komt slechts voor in minder dan 5 % van de botmetastasen en meestal bij een bepaald type van tumoren zoals het multipel myeloom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *