Botdonor worden na een heupprothese

Het beenweefsel (we spreken ook van botweefsel) dat bij een heupvervanging vrijkomt, kan gebruikt worden bij andere patiënten. In dit artikel willen wij wat dieper ingaan op het afstaan van het vrijgekomen botweefsel en hoe standaard meestal zoiets in zijn werk gaat.
Waarom is donorbot nuttig en noodzakelijk?

U weet waarschijnlijk wel dat organen, zoals een hart of een nier getransplanteerd kunnen worden. Men kan echter niet alleen organen transplanteren, men kan ook weefsels (bv. botweefsel) transplanteren. Botweefsel kan nuttig zijn om bottekorten op te vullen. Deze bottekorten kunnen ontstaan zijn door ziekte, slijtage of na een ongeval.

Bij het plaatsen van een heupprothese wordt een deel bot van de heup verwijderd en er wordt een kunstgewricht (prothese) ingeplant. Het verwijderde botweefsel kan gebruikt worden bij andere patiënten die botweefsel nodig hebben.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om botdonor te worden?

Toestemming
Uw botweefsel kan nooit gebruikt worden zonder dat u toestemming gegeven hebt. Men zal u, kort na uw operatie een bereidheidsverklaring voorleggen. Dit formulier dient u te ondertekenen als u uw botweefsel wil afstaan voor gebruik bij een andere patiënt.

Vragenlijst
Daarnaast wordt u ook gevraagd om een vragenlijst in te vullen ivm. Uw gezondheidstoestand en in verband met het risico op overdraagbare infectieziekten zoals AIDS en geelzucht.

Bloedafname
Er dienen een aantal bloedtesten te gebeuren. Dit dient om na te gaan of u niet lijdt aan een overdraagbare ziekte (bv. geelzucht of AIDS). Om volledig zeker te zijn worden er vaak op 2 verschillende ogenblikken bloedstalen afgenomen. Een eerste bloedstaal wordt afgenomen ter gelegenheid van een bloedafname die u in ieder geval krijgt tijdens of kort na de heupoperatie.

Een tweede bloedstaal wordt pas zes maanden later afgenomen. Dit tweede staal kan ter gelegenheid van een controleraadpleging bij uw specialist afgenomen worden, of het kan bij uw huisarts geregeld worden.

Financiële regeling
De meeste ziekenhuizen rekenen geen extra kosten zijn. Alle onkosten ivm. het botweefsel en ivm de bloedtesten worden normaal gezien door het ziekenhuis gedragen.

Anonimiteit
Alle gegevens uit vragenlijsten en uitslagen van de bloedtesten zullen strikt vertrouwelijk en zonder vermelding van uw naam (enkel met een volgnummer) bewaard worden. De patiënt die ooit uw botweefsel zou ontvangen, zal nooit te weten komen wie het botweefsel afgestaan heeft. Dit heeft alles te maken met beroepsgeheim en ethiek.

Als u toch liever hebt dat het botweefsel niet gebruikt wordt voor transplantatie bij een andere patiënt, dan kan u zonder enig probleem weigeren. Het botweefsel dat bij u weggenomen werd, wordt dan vernietigd. Een eventuele weigering om botweefsel af te staan mag geen invloed hebben op uw verdere behandeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *