Beenprothesen: soorten en terugbetaling

Onderverdeling

 • voorlopige prothese: deze zal gedragen worden tijdens de eerste maanden
 • definitieve prothese

Soorten

 • Voetprothesen
  In geval van een partiële amputatie van de voet wordt er geopteerd voor een esthetische prothese, bv. een silicone voorvoetprothese. Dergelijke prothesen vergroten de steunbasis van de aangetaste zijde, waardoor het evenwicht gedeeltelijk hersteld wordt, maar ze hebben een beperkt functionele waarde. Het gebruik van orthopedische schoenen kan hier een oplossing bieden.

  Een volledige amputatie van de voet impliceert het aanmeten van een functionele prothese, opgebouwd uit een prothesekoker en een -voet. Afhankelijk van de mate waarin gesteund kan worden, wordt de opbouw van de prothese bepaald.

 • Onderbeenprothese
  De opbouw van een prothetische voorziening in geval van een onderbeenamputatie is op zijn beurt afhankelijk van de mate waarin gesteund kan worden. In normale omstandigheden wordt er gebruik gemaakt van het driepuntsprincipe, waar de patiënt steun neemt ter hoogte van de quadricepspees, mediaal en lateraal van het scheenbeen en ter hoogte van de kuit.

  Rekening houdend met de fysiologische mogelijkheden van de (toekomstige) prothesedrager moet/kan hierbij een uitbreiding voorzien worden om de steunname te verdelen. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een dijmanchette en/of een tubersteun.

  Vandaag de dag worden tot 95% van alle onderbeen prothesen aangemeten in combinatie met een silicone Iiner. Het gebruik van een silicone Iiner verbetert de suspensie, de ophanging van de stomp in de prothese. De liner zorgt tevens voor een optimale drukverdeling bij steunname, waardoor been en apparaat (zo goed als) één geheel vormen.

 • Knie-exarticulatie
  Een exarticulatie van de knie is een amputatie doorheen de gewrichtsspleet van het kniegewricht.

  Vanuit functioneel standpunt is dit niveau zeer interessant, vanwege het feit dat er een distale eindbelasting mogelijk is.

 • Bovenbeenprothese
  Tijdens het stappen met een bovenbeenprothese steunt de patiënt met de zitbeensknobbel op een daarvoor bestemde zitbank op de prothese. Het vastzetten van de prothese aan het been gebeurt doordat de stomp vacuum gezogen wordt in de prothesekoker. Er kan hier eveneens gebruik gemaakt worden van de silicone liners.

  Er bestaan bovendien verschillende soorten kokers die geval per geval aangewend kunnen worden.

 • Heupex-articulatie + Hemipelvectomie
  Een heupex-articulatie is een volledige amputatie van het onderste lidmaat tot en met de heupkop van het been. In geval van een hemipelviëctomie wordt er zelfs een bekkenhelft verwijderd.

  In beide gevallen gebeurt de steunname door middel van de zitbeensknobbel in de prothesekorf. De fixatie en de ophanging van de korf gebeurt door deze in te snoeren ter hoogte van de taille, boven beide heupbeenderen.

Hernieuwingstermijnen

 • om het jaar voor kinderen jonger dan 14 j.
 • tussen de 14 en 21 j. om de twee jaar
 • om de vijf jaar: ouder dan 21 j.

Terugbetaling

De prothese wordt vergoed door het R.I.Z.I.V. als ze voorgeschreven is door een geneesheerspecialist Orthopedie, Fysische Geneeskunde en Revalidatie, Pediatrie, Reumatologie, Neurologie, Chirurgie of Neuropsychiatrie, en indien de patiënt verzekerd is voor kleine risico’s.

De verzekeringstegemoetkoming is onderworpen aan het akkoord van de adviserende geneesheer. Dit betekent niet dat er op voorhand een goedkeuring moet aangevraagd worden.

Reacties op “Beenprothesen: soorten en terugbetaling”

 1. ik kan nergens terugvinden wat een prothese eigenlijk kost en de terugbetaling ervan van cm.
  Volledig terugbetaling of gedeeltelijk ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *