Baringskanaal

De bekkenbeenderen zijn zó georganiseerd dat men een onderscheid kan maken in het grote bekken en het kleine bekken.

  • Het grote bekken wordt grotendeels gevormd door de 2 vleugels van het os ilium (darmbeen).
  • Het kleine bekken wordt gevormd door de overige bekkenbeenderen. Samen met de ligamenten vormen zij het cilindervormig kanaal dat functioneel de
    belangrijkste rol speelt als baringskanaal. Aan het kleine bekken onderscheidt men bekkeningang, bekkenholte en bekkenuitgang.

Bekkeningang
Dit is het grensvlak tussen het grote en het kleine bekken. Het is omsloten door een gebogen lijn die naar voor loopt vanaf het promontorium, over de vleugels van het os sacrum, over de articulatie sacrp-iliaca naar de bovenrand van het os pubis tot aan de symfyse en dan aan de andere zijde langs dezelfde weg terug loopt naar het promontorium. Dit vlak ligt bij rechtopstaande houding niet horizontaal maar maakt door de lendenlordose en de daaruit voortvloeiende bekkenkanteling een hoek van 60° met het horizontale vlak: de zgn. inclinatiehoek.

Bekkenholte
Tussen bekkeningang en bekkenuitgang ligt de bekkenholte. Het is een licht naar voor gebogen buis met als voorwand de achtervlakte van het os pubis en als achterwand de concave voorvlakte van het os sacrum.

Bekkenuitgang
De bekkenuitgang begrenst het kleine bekken langs onder en is ruitvormig, waarbij de voorachterwaartse diameter groter is dan de dwarse. De vorm is te vergelijken met 2 driehoeken die een gemeenschappelijke basis hebben nl. de lijn tussen de twee zitbeenknobbels.

De zijden van de achterste driehoek zijn de ligamenta sacro-tuberale en de top is de onderrand van het os sacrum of os coccygis (afhankelijk van de kanteling naar voor van het os coccygis). De zijden van de voorste driehoek zijn de onderrand van de schaambeen- en zitbeentak en de top is de schaamsymfyse. Deze hoek wordt ook de schaamboog genoemd en is normaal ongeveer 90°. Een hoek kleiner dan 90° verkleint de bekkenuitgang en bemoeilijkt de passage van de kinderschedel tijdens de baring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *