Armprothesen: soorten en terugbetaling

Een amputatie t.h.v. bovenste lidmaat kan het gevolg zijn van o.a. traumata, neurovasculaire aandoeningen, maar kunnen eveneens uitgevoerd worden in geval van een misvormde extremiteit.

In geval van een amputatie van een deel van het bovenste lidmaat gelden dezelfde principes wanneer het gaat over het pre- en postoperatief management van een amputatie van een deel van het onderste lidmaat.

Onderverdeling

Dankzij veel kortere hernieuwingstermijnen van de prothesen van het bovenste lidmaat, wordt er geen onderscheid gemaakt worden tussen een voorlopige of een definitieve prothese.

Soorten

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen passieve en actieve (functionele) armprothesen.

We spreken eerst en vooral van de passieve, cosmetische prothesen. Deze groep kan op zijn beurt nogmaals onderverdeeld worden in de groep van de exoskeletale prothesen en die met een endoskelet.

In de groep van de actieve (functionele) prothesen onderscheiden we de conventionele prothesen. Dit zijn prothesen die aangedreven worden door bewegingen van het lichaam zelf. Anderzijds zijn er de extern,aangedreven armprothesen, waarbij er ofwel een myo-elektrische of elektronische controle mogelijk is. Beide systemen kunnen op hun beurt gecombineerd worden en dan spreken we van een hybride prothese.

Terugbetaling

De prothese wordt vergoed door het R.I.Z.I.V. als ze voorgeschreven is door een geneesheerspecialist Orthopedie, Fysische Geneeskunde en Revalidatie, Pediatrie, Reumatologie, Neurologie, Chirurgie of Neuropsychiatrie, en indien de patiënt verzekerd is voor kleine risico’s.

De verzekeringstegemoetkoming is onderworpen aan het akkoord van de adviserende geneesheer. Dit betekent niet dat er op voorhand een goedkeuring moet aangevraagd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *