Oudheid

De oudheid, een omschrijving die alleen opgaat voor de streken die ooit tot het Romeinse gebied behoorden, laat men traditioneel beginnen met het ontstaan van de landbouwculturen en -staten. Als eindpunt wordt meestal de val van het Romeinse Rijk (476) opgegeven. Alleen binnen de grenzen van het Romeinse Rijk, d.w.z. in Europa, Klein-Azië, Syrië, Mesopotamië, Perzië, Egypte en Noord Afrika was een vergelijkbare evolutie en ommekeer te constateren.

Een ommekeer die belangrijk genoeg is om, zij het met voorbehoud, een tijdperk te laten beginnen en eindigen. De geschiedenis van India en China bv. kent ook tijdperken, maar zij kent geen scheiding die ook maar enigszins te vergelijken zou zijn met onze cesuur oudheidmiddeleeuwen.

De oudste landbouwstaten en -culturen vindt men in het gebied van de Tigris en Eufraat (Irak) rond 4500 voor Christus. Vanaf 4000 ontstaan ook landbouwculturen langs de Nijl (Egypte), rond de Indus (Pakistan). Vanaf 2800 treft men dergelijke culturen aan op Kreta en vanaf 2200 in China tussen de Gele en Blauwe Stroom. Van dan af vindt men deze ‘moderne samenlevingsvorm’ ook stilaan in de rest van het Middellandse Zeegebied

Het belangrijkste onderscheid tussen deze periode en de vorige is uiteraard te zoeken in het gebruik van het schrift. Deze uitvinding maakte regeren (denk aan de administratie) pas echt mogelijk, al thans voor een groter gebied. Wetten konden voortaan opgetekend worden, maar ook kennis en wetenschap. Via schrift bleven heel wat resultaten van het wetenschappelijk onderzoek voor het nageslacht bewaard. De opgang van de wetenschap, ook de medische, kon beginnen.

Reacties op “Oudheid”

  1. Beste medewerker;
    Hoe wordt de oudheid waargenomen van diverse gevonden voorwerpen, zoals nu die schedel in “Georgié”.
    b.v.d. voor een eventueel antwoord , P.Robijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *