Hippocrates

Wordt algemeen als de voornaamste geneesheer van de Oudheid aanzien. Van zijn leven is weinig bekend. Waarschijnlijk leefde hij op het eiland Cos waar hij geboren werd. Tientallen medische werken worden aan hem toegeschreven.

Met hem kwam de geneeskunde los van de magie en werd ze een wetenschap. In de hem toegeschreven geschriften wordt immers voor het eerst gesteld dat er slechts natuurlijke oorzaken van ziekten zijn. Hij legde de nadruk op de diagnose en de rationele verwerking ervan.

Toch had hij ook negatieve invloed op de ontwikkeling van de geneeskunde. Vooreerst door zijn leer over de vier humores of lichaamssappen : bloed, slijm, gele en zwarte gal. Elke ziekte was volgens hem te verklaren als een storing in het evenwicht van die sappen onderling. Eeuwenlang heeft deze dwaling de vooruitgang van de geneeskunde geremd.

Ook in de geschiedenis van de psychotherapie neemt Hippocrates een bijzondere, zij het ten dele negatieve plaats in. Tot dan toe had elke verklaring van ziekten magische en daarmee psychotherapeutische elementen ingehouden. Bij Hippocrates en zijn school ontbraken dit magische of psychotherapeutische, zonder dat het door iets nieuws vervangen werd.

Voeg daarbij dat Hippocrates de invloed van psychische processen op lichamelijk en zelfs psychisch lijden loochende. Zo werd melancholie bv. herleid tot een overvloed van zwarte gal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *