De heilige boeken bij het Jodendom, Islam en Christendom

Jodendom

De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes, maar in de praktijk verstaan we er de gehele joodse leer onder, d.w.z. de opgeschreven leer en de mondeling overgeleverde leer.
De Thora bevat de regels van het verbond tussen God en Israël. Het doen van Gods wil is de trouw aan de Thora.

Christendom

De bijbel bestaat uit een Oud en Nieuw Testament.
Het Nieuwe Testament bestaat uit de vier evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Ze bevatten de prediking van Jezus. Dan volgen de Handelingen van de apostelen over de stichting en verspreiding van de jonge kerk. Dan volgen 12 brieven van Paulus, 7 brieven van andere apostelen en het sluit met het Boek van de Openbaring een Visioen van Johannes over het Rijk van God

Islam

De koran bestaat uit soera’s. Dat zijn hoofdstukken. De langste staan vooraan, de kortste achteraan.
In de Koran staan de voorschriften voor het leven van de gelovigen. Deze vormen de grondslag voor het gehele rechts- en levenssysteem van de islam.
De soera’s beginnen met de woorden: ‘In de naam van Allah, de Genadige. de Barmhartige’. Deze zin zeggen zij bij elke belangrijke onderneming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *