Wat is Rotary

Zij is een vereniging van lokale clubs die samen de wereldorganisatie ROTARY INTERNATIONAL vormen met hoofdkwartier gevestigd in Evanston (USA).

Haar leden zijn vertegenwoordigers uit het zakenleven, de administratie en de vrije beroepen, die zich inzetten om anderen te dienen en te helpen ten bate van de medemens en ter bevordering van de verstandhouding onder alle volkeren.

ROTARY vertoont geen politiek of religieus karakter. Zij eerbiedigt alle godsdienstige en politieke overtuigingen van de leden en van de anderen. Zij kent geen onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.

ROTARY is geen gesloten of geheime vereniging, geen “kaste” van vrije beroepen en zakenlui, streeft niet naar politieke of economische macht en is geen vereniging van “rijke lui”.

Zij is de oudste Serviceclub ter wereld, gesticht door Paul Harris in 1905 te Chicago.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *