Naamloze vennootschap (NV)

De naamloze (N.V.) is een veelgebruikte rechtsvorm voor ondernemingen.

Principe
– het is een vennootschap: er moeten verschillende personen (minimum 2) bereid zijn kapitaal in de vennootschap in te brengen. Zij zijn aandeelhouders.
– het is een naamloze vennootschap: in tegenstelling met de personenvennootschappen speelt de persoon van de aandeelhouder in beginsel geen overwegende rol.
Aandelen van een N.V. kunnen vrij verhandeld worden. Grot N.V. ‘s die op de beurs genoteerd zijn, tellen soms honderden aandeelhouders. De aandelen verwisselen voortdurend van eigenaar.
– met beperkte aansprakelijkheid: bij faillissement kunnen de schuldeisers het privébezit van de aandeelhouders niet aanspreken. In veel gevallen is niet eens bekend wie de aandeelhouders zijn; de aandelen staan niet op naam.

De aandeelhouders riskeren enkel de prijs die ze voor de aandelen betaald hebben en bij faillissement zijn deze meestal waardeloos geworden.

Oprichting
Zoals bij elke vennootschapsvorm het geval is, moeten de oprichters bij de start van een N.V. eerst statuten opstellen. Die statuten worden vastgelegd in de oprichtingsakte, die door een notaris wordt opgesteld.

Naam
De naam van de N.V. mag vrij gekozen worden voor zover er geen verwarring met een andere vennootschap mogelijk is.

Doel
Het is belangrijk dat men het doel ruim omschrijft in de statuten: een vennootschap mag geen handelingen stellen die buiten haar doel vallen.

Maatschappelijke zetel
Is het officiële adres van de vennootschap. De belangrijkste inrichting van de vennootschap bevindt zich op dit adres, daar worden de beslissingen genomen, het is het centrum van de onderneming.

De oprichters
De statuten moeten de volledige identiteit vermelden van de personen die de vennootschap oprichten: zij ondertekenen de akte van oprichting.

Er moeten ten minste 2 oprichters zijn:
– Ook een andere rechtspersoon (vennootschap) kan oprichter zijn.
– Indien de vennootschap door een echtpaar wordt opgericht, moeten beide echtgenoten eigen goederen inbrengen (die vermeld worden in de oprichtingsakte).

Duur
Indien de statuten hierover niets bepalen, bestaat de vennootschap voor onbeperkte duur. Beperkte duur blijft mogelijk.

Kapitaal
Het kapitaal moet:
– Ofwel op de bankrekening van de N.V. gestort worden voor de oprichting (bankattest voorleggen bij notaris)
– Ofwel de waarde vertegenwoordigen van goederen die door één of meer personen in de vennootschap worden ingebracht.

Al deze zaken moeten in de statuten vermeld worden.

Stemrecht
In de N.V. bestaan dezelfde regels van stemrecht en stembeperking als in een B.V.B.A.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *