Kaskrediet en borgstelling

Kaskrediet

Een onderneming kan, net als een particulier, van de bank kas krediet (of rekening-courantkrediet) verkrijgen. Ze mag dan verder geld van haar rekening nemen of verder overschrijvingen aan haar leveranciers doen, zelfs wanneer er geen geld meer op haar bankrekening staat.

Ze krijgt op dit ogenblik een schuld tegenover de bank; ze krijgt zoogezegd krediet. Het maximale bedrag ervan hangt af van het vertrouwen dat de bank in haar stelt; dit maximale bedrag noemt men de kredietlijn.

De borgstelling

De bank stelt zich borg, tegen een vergoeding, voor verbintenissen die haar klanten tegenover derden hebben aangegaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *