Het principe van boekhouden

Waarom een boekhouding hebben?

Door het voeren van een handelszaak (schoonheidssalon, boetiek, kapsalon, restaurant, … ) zal men een inkomen verwerven. Het is dus de bedoeling zoveel mogelijk winst te maken.

Om winst te maken moet men dagelijks commerciële verrichtingen (kopen, verkopen, … ) doen, die op hun beurt aanleiding geven tot financiële verrichtingen (bank, kas, … ).

Bij alle voorgaande verrichtingen die een handelaar doet, komen documenten te pas (factuur, rekeninguittreksels, … ). Deze documenten moeten systematisch geordend worden, want de ondernemer kan niet alles onthouden. Daarom zal hij al die verrichtingen volgens een bepaald systeem optekenen in boeken.

Wat is boekhouden?

Boekhouden is het verplicht opschrijven van alles wat er in een bedrijf gebeurt, volgens een bepaald systeem, zodat de handelaar een goed overzicht heeft van de gang van zaken in zijn bedrijf.

Waarom boekhouden?

• De boekhouding is een informatiebron en een geheugensteun voor de ondernemer in verband met:
– zijn bezittingen
– zijn schulden
– zijn vorderingen

– De boekhouding laat de ondernemer toe zijn resultaat te berekenen om daaruit de nodige beslissingen te nemen voor het beleid. Slechte resultaten kunnen de ondergang van de onderneming betekenen.
– De boekhouding is een informatiebron voor de kredietverstrekkers.
– De boekhouding is een bewijsmiddel bij aangifte van
  * de belastingsaangifte
  * De -B.T.W.-aangifte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *