De soorten boeken bij een boekhouding

Het aankoopboek

In het aankoopboek schrijft men elke aankoop, ontvangen dienst of creditnota.
Men kan verschillende kolommen voorzien.
Bij elke verrichting moet de datum, het bedrag en de wijze van betaling worden ingeschreven.
Een creditnota wordt in het rood geschreven of voorafgegaan door het – teken.
De aankoopfacturen en de daarmee verband houdende creditnota’s worden volgens datum (chronologisch) ingeschreven, krijgen een volgnummer en worden geklasseerd in een map “inkomende facturen en creditnota’s”.

Het verkoopboek

In het verkoopboek worden de verkopen met factuur ingeschreven. Bij contante verkopen (bv aan particulieren) volstaat het het totale verkoopcijfer van de dag in te schrijven.
De verkoopfacturen worden eveneens chronologisch ingeschreven en daarna geklasseerd in een map “uitgaande facturen en creditnota’s”.

Het financieel dagboek

Hierin worden dagelijks de financiële verrichtingen genoteerd, die langs de kas, de bank of postrekening worden gedaan.
Verschillende handelaars gebruiken geen afzonderlijk financieel dagboek, maar verwerken de gegevens rechtstreeks in het verkoopboek.

Het inventarisboek

De boekhouding evolueert mee met de handelsverrichtingen. Eenmaal of enkele malen per jaar zal de handelaar de laatste stand van zijn boekhouding vergelijken met de momentele werkelijke toestand van zijn zaak.
Daartoe moet hij dus een momentopname van zijn zaak maken. Deze momentopname van de werkelijkheid noemen we de inventaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *