De rekening kapitaal

De rekening kapitaal geeft de schuld van de onderneming ten opzichte van de ondernemer weer d.w.z. het bedrag dat de ondernemer terug te vorderen heeft van de onderneming.

Dit komt het duidelijkst tot uiting bij een vennootschap.

In de onderneming wordt gestreefd naar een positief ondernemingsresultaat; dit ondernemingsresultaat is een verlengstuk van het kapitaal van de onderneming omdat het resultaat bestemd is voor de ondernemer die het kapitaal van de onderneming samenbracht.

In feite zitten er in het ondernemingsresultaat drie verschillende groepen resultaten:

Bedrijfsresultaten: het zijn de lasten en kosten enerzijds, en de opbrengsten en winsten anderzijds, van de uitbating.

Financiële resultaten: het zijn de kosten of opbrengsten van geld, zoals betaalde intresten, bankkosten, ontvangen intresten , …

Uitzonderlijke resultaten:zoals de naam zelf zegt, komen ze slechts nu en dan voor. We denken hierbij aan verliezen als gevolg van brand of diefstal, of opbrengsten uit verkopen die niet normaal tot de handelsbedrijvigheid behoren.

Voor de boekingsregels op de resultatenrekening gaan we uit van de rekening kapitaal. Vermeerderingen worden gecrediteerd en verminderingen gedebiteerd omdat de rekening kapitaal een passief rekening is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *