De belangrijkste bedrijfskosten

Personeelskosten (loonkosten en aanverwante kosten)
– lonen
– wedden
– sociale lasten
– andere vergoedingen aan het personeel

Huisvestingskosten (bedrijfslokalen)
– huur
– onroerende voorheffing
– water
– onderhoud (+ onderhoudsproducten)
– herstellingen
– energie (verwarming – elektriciteit – gas)

Administratiekosten (kantoorkosten)
– telefoon
– portkosten
– papier en boeken
– kopieën
– abonnementen
– reclame
– schrijfgerief
– beroepsbijdragen

Autokosten (verplaatsingskosten)
– verkeersbelasting
– verzekering
– onderhoud
– herstelling
– brandstof
– car wash
– bijdrage pechverhelping
– financiering auto
– parkeergelden
– trein
– taxi

Verzekeringen
– brandverzekering
– burgerlijke aansprakelijkheid
– diefstal
– arbeidsongevallen
– persoonlijke sociale verzekering

Financiële lasten en taksen
– provinciale taksen
– gemeentetaksen
– milieubelastingen

Diversen
– beroepskledij
– wasserij
– bloemen
– verpakkingskosten
– eindejaarsgeschenken

Afschrijvingen
De waarde van investeringen daalt van jaar tot jaar omdat ze verslijten (machines) of technisch verouderen (computers). Deze waardeverminderingen worden jaarlijks boekhoudkundig genoteerd. Het afschrijvingsbedrag wordt aangerekend als bedrijfskost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *