De balans van een onderneming

Ten einde een duidelijk overzicht van de zaak te hebben, zal de handelaar, minstens eenmaal per jaar, een staat opmaken van het actief en het passief, balans geheten.

De balans is dan ook een samenvattende en overzichtelijke staat van alle bezittingen en schulden van de onderneming, in geld gewaardeerd, op een bepaald ogenblik.

Wil de handelaar nu het detail van elk bestanddeel van de balans kennen, dan is hij verplicht een gedetailleerde lijst op te stellen, van alle bezittingen en schulden van de onderneming, opgemaakt op grond van weging, telling, meting, controle, enz. Zo een lijst noemen we een inventaris.

Samenstelling van een balans

Actief
Het kasgeld kan dadelijk aangewend worden om schulden te voldoen of goederen contant aan te kopen. Dit is eveneens het geval met de post- of bankrekening. Deze waarden zijn beschikbare waarden.

Bepaalde klanten betalen slechts na een zekere tijd, bv 30 dagen, 2 maanden, enz. Dit alles wordt opgetekend onder de rubriek vorderingen op ten hoogste 1 jaar.
Bepaalde goederen kunnen we bij de opstelling van een balans in voorraad hebben = voorraden.

Gebouwen, materieel, machines, terreinen, meubilair, enz. worden aangeschaft met het doel ze min of meer lange termijn in de onderneming te gebruiken. Deze termijn beloopt verschillende jaren. Het geld, dat de handelaar voor de aanschaffing besteedde, kan hij al die tijd niet voor wat anders gebruiken. Het geld is vastgelegd in materiële vast activa.

De actiefzijde wordt dan ook als volgt samengesteld:
– Materiële vast activa.
– Vorderingen op ten hoogste 1 jaar.
– Voorraden.
– Beschikbare waarden.

Passief
De passivabestanddelen zijn eveneens van verschillende aard. Er zijn eigen middelen, verschaft door” de ondernemer zelf, kapitaal, en vreemde middelen, verschaft door derden, leveranciers, leningen, enz. Deze vreemde middelen kunnen onderverdeeld worden in schulden op langer dan een jaar en schulden op ten hoogste een jaar.

De passiefzijde wordt dan ook als volgt samengesteld:

– Kapitaal.
– Schulden op langer dan een jaar.
– Schulden op ten hoogste een jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *